Tyto systémy lze libovolně kombinovat s použitím centrální zámkové vložky. Např. v domě mají jednotliví vlastníci bytů klíč od svého bytu, kterým otevřou i společné prostory (domovní vchod, půdu, sklepy, atd.). Úklidová firma vlastní pouze klíč kterým lze otevřít domovní vchod.
Ve firmě lze dle přání uzpůsobit jednotlivé vchody dle povolení přístupu různým osobám do určených prostor.

Toto lze libovolně kombinovat s použitím jak zámkových vložek různých rozměrů, tak např. visacích zámků.

Systém může být chráněn bezpečnostní kartou, která opravňuje pouze majitele ke zhotovení dalších náhradních klíčů. Při ztrátě klíče určité důležitosti (např. záměrně fingované), lze v některých případech zámkový systém přestavit tak, aby byla s minimálními náklady zajištěna další funkčnost zámkového systému.

Dle přání vypracujeme projekt a cenovou nabídku. Cena je závislá na složitosti systému a požadované kvalitě komponentů systému.

Prodáváme také zámkové vložky typu Semafor - vložka se při ztrátě klíče snadno překóduje (3 možnosti - 3 životy), nebo vložky typu TLO - vložka se překóduje jen dočasně a určité klíče po zvolenou dobu nefungují.